Milano’da Sema Gösterisi İcra Edilecek

İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Semazen gösterimini 7 Eylül’de Milano’ya götürüyor. Teatro Menotti etkinlikleri kapsamındaki gösterim Milano’nun merkezi Corvetto semtindeki Cascina Ri-Nascita/Carpana’da sahne alacak. Biletler internet üzerinden temin edilebilir.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğunun amacı tasavvuf musikisi çevrelerinde üretilen Türk-Osmanlı klasik müziği mirasını korumak.
Mevleviliğin kendine özgü Semazen gösterisi ile müzikal kısım birbirinden ayrılamaz bir bütündür ve bu topluluk aynı zamanda kendini Mevlevi Semasının geleneksel icrasını korumaya adamış. Batılıların nazarında Semazen gösterimi dans niteliğinde olsa da Sufiliğe katılım anlamında 13. yüzyıldan bu yana gerçekleştirilen dini içerikli bir ritüel.

Sema ayrıca vecd halinin meydana gelmesine neden olabildiği gibi Tanrı’ya yakınlaşmayı arzulayan insanın manevi olarak yükselişini de sembolize eder (Mandel, 2003). Sema’nın müzikal kısmı yukarıda bahsi geçen Batı musiki geleneğinden (besteleme biçimleri, oktav aralıkları, kullanılan enstrümanlar gibi) farklılık gösteren unsurlardan oluşan kültürel mirasın bir parçası.

Semazenliğin önceki yüzyılda sonsuza dek kaybolmayıp icra edilmesi hususunda hala varlığını sürdürmesi Sufiliğin gösterdiği dirençten kaynaklanmaktadır. Bu nedenle gösterimin oldukça benzersiz olduğu düşünülebilir. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu erken dönem Batı müziği repertuarına yönelik tarihsel bilgiye dayalı eserlerin icrasını gerçekleştiriyor.